Category: ธุรกิจ

เด็กสามารถปรับปรุงความถนัดภาษาอังกฤษได้เด็กสามารถปรับปรุงความถนัดภาษาอังกฤษได้

มูลเหตุสำคัญที่ทำให้การดูภาพยนตร์ทำให้เด็กสามารถปรับปรุงความถนัดภาษาอังกฤษได้ ก็คือ (อ้างอิงจากเว็บแห่งนี้นะครับ1. ภาษาอังกฤษที่อยู่ในรูปภาพยนตร์ จะเป็นภาษาอังกฤษที่ถูกใช้ในชีวิตประจำวัน (นักวิชาการจะเรียกว่า Authentic Language)

ธุรกิจ